NEZISKOVÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE

 

Klub vojenskej histórie Golian oficiálne vznikol v roku 2004 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom VVS/1 – 900/90 – 242 80. Na území Slovenska sa tak stal druhým najstarším oficiálne registrovaným občianskym združením zaoberajúcim sa prezentáciou dejinných udalostí predovšetkým z obdobia 2. svetovej vojny formou historického reenactmentu. Klub vojenskej histórie Golian je apolitickým združením, ktoré sa dištancuje od akejkoľvek spojitosti s politickou, ideologickou, či názorovou myšlienkou, ktorá podnecuje rasovú neznášanlivosť, alebo vedie ku snahe potláčania ľudských práv a slobody. Verejnosti ponúkame prezentácie historických uniforiem, výstroje a výzbroje pri rôznych výročiach, oslavách, pietnych spomienkach a kultúrno – spoločenských akciách zameraných na vojenskú históriu.

Podporte nás svojimi 2% z dane. Vaša podpora nám pomôže pri zabezpečovaní technicko materiálnych potrieb pri organizovaní historických ukážok, prezentácií, výstav, ale aj pri rozširovaní a reštaurovaní historických zbierok nášho združenia, ktoré následne prezentujeme verejnosti pri rôznych kultúrno spoločenských podujatiach. Svoje 2% môžete poslať na č.účtu:

SK86  0900 0000 0050 3443 7844   

Ďakujeme