20171028_104344
FullSizeRender
Pozadie na odkaz_členovia
obrázok 02

O NÁS

KTO SME

Našim cieľom je predovšetkým podporovať záujem o vojenskú históriu s možnosťou prezentovať dejinné udalosti odborne, na základe materiálov a informácií získaných z dostupných historických archívov, múzeí a literatúry, ktorá v posledných rokoch spolu s historickými archívmi odhalila pre verejnosť aj inú stranu pravdy a historických skutočností o ktorých sa nehovorilo, nepísalo, pretože jednoducho povedané, skutočná pravda sa nehodila politickému režimu, ktorý ju účelovo prekrútil. Klub vojenskej histórie Golian má v súčasnosti 14 registrovaných členov.

Venuje sa prezentovaniu vojenskej histórie hlavne formou historického reenactmentu (zábavo-vzdelávacia činnosť, pri ktorej účastníci vytvárajú „hranú“ dobovú scenériu konkrétnej historickej udalosti), taktiež účasti na rôznych historických projektoch, alebo vystupovaniach v televíznych dokumentoch s tematikou 2. sv. vojny na Slovensku, či historických filmov z obdobia 2. sv. vojny. Klub sa sústreďuje a vie profesionálne a odborne prezentovať tri hlavné zložky armád, ktoré sú hlboko späté s dejinnými udalosťami na území Slovenska počas 2 svetovej vojny a to:

  • Červená armáda 1944/1945
  • Slovenská armáda 1941-1943
  • Povstalecká armáda 1944 (1. čs. armáda po vypuknutí Slovenského národného povstania)

Všetky historické uniformy, originálna výstroj, výzbroj a historické zbrane, ktoré u nás môžete vidieť sú súkromným majetkom členov klubu. Klub preto verejne nezapožičiava žiadne uniformy, výstroj, výzbroj a iné súčasti zo svojich súkromných zbierok členov druhým osobám, organizáciám, alebo ďalším inštitúciám.

V prípade záujmu o účasť nášho klubu na Vašich podujatiach, historických a spomienkových akciách, alebo projektoch, neváhajte nás kontaktovať, najlepšie prostredníctvom emailu. Pokiaľ to bude časovo prijateľné pre náš klub a našich členov, radi Vás prídeme svojou prítomnosťou podporiť a obohatiť tak Vaše akcie.

Klub vojenskej histórie Golian Vám vie poskytnúť odborne skúsených členov pre Vaše akcie, projekty, prípadne rôzne filmové spracovania s tematikou 2. sv. vojny na území Slovenskej republiky, vo vierohodných historických uniformách s kompletnou dobovou výstrojov a originálnou výzbrojou.

Nakoľko je ale pre nás vojenská história predovšetkým záľubou, ktorej sa venujeme hlavne vo svojom voľnom čase, je pre nás dôležité, aby ste nás o svojich plánoch a projektoch na ktorých by ste chceli našu účasť, informovali minimálne 3 mesiace dopredu.

S pozdravom vedenie KVH Golian