Oficiálny vznik Klubu vojenskej histórie Golian zápisom do registra občianskych združení na Ministerstve vnútra SR bol v októbri roku 2004. Je tak druhý najstarší oficiálne registrovaný klub vojenskej histórie zaoberajúci sa problematikou a prezentovaním 2. svetovej vojny formou reenactmentu na Slovensku. Samozrejme v začiatkoch naberal hlavne znalosti a skúsenosti v problematike reenactmentu ako takého. Prechádzal rôznymi inováciami, či zmenami, ktoré sa týkali napríklad smerovania v oblasti prezentovania historických vojsk na území Slovenska, ale aj rozširovania svojej pôsobnosti nielen vo svojom regióne, ale aj za hranicami svojho kraja. Od jednoduchého zberateľstva historických militarií, sa postupne členovia vďaka svojej odhodlanosti a znalosťami v danej problematike prepracovali až do účinkovania v historických filmoch, či televíznych dokumentoch zameraných na obdobie druhej svetovej vojny. Nie všetci členovia čo v klube pôsobili, sú v ňom samozrejme až doteraz. Pravda je ale taká, že väčšina tých, ktorí boli jeho súčasťou na začiatkoch jeho existencie, v ňom pôsobia aj dodnes a s ostatnými členmi vytvorili dominantný základ súčasného členského zoskupenia s ktorým sa môžete pri rôznych historických akciách stretávať.

V prvých rokoch pôsobenia sa klub Golian viac menej len zúčastňoval akcií kde nadväzoval prvé kontakty, známosti, kamarátstva, ktoré neskôr vyústili do hlbšej spolupráce s klubmi pri organizovaní vlastných akcií. Keďže klub Golian sídli a vlastne aj vznikol v Banskej Bystrici, v srdci povstania, už vtedy jeho smerovanie v rámci konkrétneho historického obdobia bolo viac menej jasné. Práve preto sa akcie nami organizované viac zameriavali a zameriavajú na Slovenské národné povstanie v roku 1944 minulého storočia.

Prvou historickou rekonštrukciou, ktorú klub organizoval bola bojová ukážka v obci Tisovec, v roku 2006. Bola to tvrdá, ale dôležitá skúsenosť s organizovaním tohto druhu podujatí, nakoľko svojim rozsahom účinkujúcich a historickej techniky v porovnaní s tými dnešnými historickými ukážkami ju môžeme klasifikovať do strednej kategória náročnosti. S postupom času a s účasťou na druhých historických akciách klub naberal skúsenosti, známosti a hlavne odborné poznatky v oblasti vojnovej histórie. Stručný prehľad akcií, ktorých sa klub zúčastnil do roku 2010 uvádzame na konci tohto príspevku.

Následne po roku 2006 nadviazal klub spoluprácu s rôznymi štátnymi, či súkromnými inštitúciami a obcami. Popri verejnom vystupovaní bolo samozrejme potrebné dohliadnuť aj na originalitu výstroje a výzbroje, či celkového vzhľadu člena oblečeného v historickej uniforme. V začiatkoch svojho pôsobenia sa klub Golian venoval prevažne prezentovaniu Červenej armády na území Slovenska v rokoch 1944/1945. Napriek tomu, akcie ktoré ďalej organizoval boli spojené so viac so Slovenským národným povstaním ako s témou oslobodzovania našej krajiny Červenou armádou. Ukážky na Kaliští, v Telgárte, či mobilizácie v Banskej Bystrici, to všetko malo spojenie s SNP.

Prezentovanie Červenej armády a rekonštrukcie bojov z obdobia oslobodzovania boli v začiatkoch dosť rozšírené a obľúbené všeobecne medzi klubmi vojenskej histórie na Slovensku. Dá sa povedať, že v rámci pôsobenia historických klubov v súčasnosti a organizovania historických bojových ukážok, táto téma pokrýva stále drvivú väčšinu akcií organizovaných na území Slovenska. 

Bude to asi z jednoduchého dôvodu. A to, že účasť, resp. boje Červenej armády spojený s oslobodzovaním našej krajiny sa dotkli každého kraja na našom území, či možno snáď aj každej obce. Druhým dôvodom obľúbenosti prezentovania Červenej armády na Slovensku a pravdepodobne tým podstatným sú možnosti, ktoré súčasný obchodný trh s vojenskými militáriami stále ponúka.  V porovnaní s ostatnými historickými armádami pôsobiacimi na našom území v rokoch 1938-1945, v rámci sovietskej armády ponúka možnosti zaobstarať si v relatívne krátkom čase za rozumné finančné prostriedky základnú výstroj či výzbroj. Dokonca aj základná historická technika ako napríklad sovietsky motocykel M-72, alebo K-750, je relatívne stále dostupná a vlastní ju už nie jeden historický klub na Slovensku.

Jedinou ukážkou zameranou viac na Červenú armádu a obdobie spojené s oslobodzovaním Slovenska na jar v roku 1945, bola klubom organizovaná bojová ukážka v obci Nemecká v roku 2011.   

Keďže náš klub za svoje obdobie činnosti v rámci prezentovania Červenej armády dosiahol viac ako len jej základnú úroveň vystrojenia a vyzbrojenia, rozhodli sme sa postupne zamerať na obdobie našich vojenských dejín, ktoré si vyžaduje oveľa väčšie nasadenie v rámci originality a profesionality. Tou je nie len 1. čs. armáda počas SNP, ale aj Slovenská armáda v období rokov 1939-1945.  Úvahy o čiastočnej zmene zamerania na SNP z časti ovplyvnila aj tragická udalosť v roku 2012, keď klub opustili jeho dvaja zakladajúci členovia, navyše osobnosti ktoré stáli celkovo pri budovaní slovenského rennactmentu od roku 2004. Strata týchto dosť významných ľudí na poli Slovenského rennactmentu dosť zasiahla staršiu generáciu klubov na Slovensku ale dokonca aj v Českej republike. Ovplyvnila osobné, ale aj obchodné vzťahy a vývoj, či smerovanie niektorých klubov na Slovensku.

Na základe vyššie spomenutých súvislostí, pár rokov dozadu sa klub začal zameriavať hlavne na prezentovanie nášho Slovenského národného povstania a postupne aj prezentovania Slovenskej armády. Tomuto obdobiu sa na Slovensku venuje stále málo historických klubov a dôvodom prečo je tomu tak, budú pravdepodobne dva vyššie spomínané faktory v rámci renactmentu Červenej armády na Slovensku.

Prezentovanie 1. čs. armády počas SNP, no hlavne slovenskej armády počas existencie Slovenského štátu v rokoch 1939-1945 minulého storočia, ktorému sa klub Golian v súčastnosti venuje vo väčšej miere ako pred tým si totiž vyžaduje oveľa väčšie nasadenie a vzťah človeka ku svojej vlastnej histórii. V porovnaní s červenou armádou, plnohodnotné stvárnenie príslušníka slovenskej armády v rámci reenactmentu si vyžaduje oveľa väčšie finančné investície v rámci zabezpečenia si výstroje a výzbroje. Prezentovať SNP a Slovenskú armádu je veľká výzva, do ktorej sa plnohodnotne na Slovensku doposiaľ pustilo len málo ľudí. Veľmi dobrým a dlhoročným partnerom s ktorým klub vojenskej histórie Golian spolupracuje je práve Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. V rámci vzájomnej spolupráce si vypomáhame pri rôznych projektoch, kultúrno-spoločenských podujatiach, alebo historických bojových ukážkach. V roku 2016 sme v rámci spolupráce a znovuotvorenia expozície zemľanky v areály skanzenu historickej techniky Múzea SNP vybudovali interiérové doplnky vo forme dobových postelí, stolov, políc. V prípade potreby náš klub interiér zemľanky zariadi historickými, autentickými doplnkami z vlastných súkromných zbierok. Na pripravené miesta sa inštalujú historické zbrane, výstroj, výzbroj, ako aj rôzne dobové predmety bežne používané z toho obdobia. V prítomnosti členov klubu Golian oblečených v historických uniformách, tak zemľanka dostane veľmi autentický vzhľad, čo každého návštevníka prenesie pocitovo späť v čase do roku 1944.     

Do budúcnosti by sme určite uvítali väčší záujem obcí o organizovanie ukážok s obdobia SNP. Samozrejme na reálnom základe a historických faktov. Uvedomujeme si ale, že finančné náklady na zorganizovanie takejto ukážky sú v dnešnej dobe ďaleko rozsiahlejšie a náročnejšie ako tomu bolo napríklad desať rokov dozadu. Pre obce, či inštitúcie na Slovensku  je to veľká finančná záťaž ktorú si nemôžu dovoliť.  V praxi pri organizovaní historických bojových ukážok sme sa ale niekoľko krát presvedčili, že v dnešnej dobe pokiaľ má byť historická ukážka naozaj kvalitná a na vysokej profesionálnej úrovni, čoho súčasťou by mala byť aj historická technika, bez dostatočného množstva finančných prostriedkov sa to jednoducho nedá. Veľkou pomocou sú sponzori, partneri, prípadne štátne dotácie, ktoré sa dajú získať napríklad formou predloženého projektu na Ministerstvo kultúry SR.     

Historický prehľad akcií klubu vojenskej histórie Golian, ktorých sa zúčastnil si môžete pozrieť v galérii