V tomto roku sa podľa predbežného plánu klub vojenskej histórie Golian zúčastní dole uvedených akcií. Keďže sa tento rok nesie v duchu 75. výročia Slovenského národného povstania, ukážky na ktorých sa s nami budete môcť stretnúť budú viac zamerané na túto historickú etapu našich dejín.  

 

Liptovská Osada – 06.- 07. 04. 2019AKCIA ZRUŠENÁ 

Nitra 25.05.2019 – areál skanzenu Slovenského poľnohospodárskeho múzea. Ukážka s témou SNP 

Trenčianske Stankovce 29.06.2019Tankové dni Laugarício 2019 Ukážka v sobotu bude po prvý krát zameraná na boje povstaleckej armády a partizánov na tému SNP. 

24.08.2019 Vysoké Tatry – ukážka z obdobia SNP sa bude zameriavať na prvé týždne bojov v septembri roku 1944 v oblastí Popradu.

29. – 30.08.2019 – Centrálne oslavy SNP v Banskej Bystrici. Dobové tábory v externej expozícii (skanzen bojovej techniky) Múzea SNP.

22.09.2019 – Rimavská Baňa. Historická ukážka bude zobrazovať poslednú fázu obranných bojov v severnej oblasti mesta Rimavská Sobota, odkiaľ sa Nemecká armáda pokúšala prebiť na smer postupu Hnúšťa – Tisovec