V tomto roku sa podľa predbežného plánu klub vojenskej histórie Golian mal zúčastniť dole uvedených akcií. Vzhľadom na obmedzenia spojené s vírusom Covid 19, bolo veľa akcií zrušených a tie ďalšie sú otázne vzhľadom na stále prebiehajúce obmedzenia

08. – 10.05. 2019 – Letisko Piešťany. ZRUŠENÉ

 23.05.2019 -Areál Múzea SNP Banská Bystrica, Noc múzeí. ZRUŠENÉ

20.06.2019 Národná kultúrna pamiatka Kalište – ukážka partizánskeho tábora v zemľankach z obdobia SNP. ZRUŠENÉ

29. – 30.08.2019 – Centrálne oslavy SNP v Banskej Bystrici. Dobové tábory v externej expozícii (skanzen bojovej techniky) Múzea SNP.

24.10.2019 – Memorial SNP – Moštenica. Historický (súťažný) pochod klubov vojenskej histórie zo Slovenska po autentických miestach kadial ustupovala povstalecká armáda po potlačení SNP v októbri 1944.