V tomto roku sa podľa predbežného plánu klub vojenskej histórie Golian zúčastní dole uvedených akcií. Nakoľko sa tento rok nesie v duchu 75. výročia ukončenia 2.sv. vojny, klub vojenskej histórie Golian v spolupráci so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici a mestom Banská Bystrica, si Vás dovoľujú pozvať na výstavu venovanú oslobodeniu mesta Banská Bystrica 25.marca 1945, ktorá bude verejne prístupná na mestskej radnici od 2. marca do 27. marca 2020.

08. – 10.05. 2019 – Letisko Piešťany. Pri príležitosti zahajenia sezóny VHM Piešťany náš klub vybuduje historický dobový tábor s témou slovenskej armády 1940 – 1943

 23.05.2019 -Areál Múzea SNP Banská Bystrica, Noc múzeí. Tento rok na tému – zvieratá vo vojne

20.06.2019 Národná kultúrna pamiatka Kalište – ukážka partizánskeho tábora v zemľankach z obdobia SNP. 

29. – 30.08.2019 – Centrálne oslavy SNP v Banskej Bystrici. Dobové tábory v externej expozícii (skanzen bojovej techniky) Múzea SNP.

24.10.2019 – Memorial SNP – Moštenica. Historický (súťažný) pochod klubov vojenskej histórie zo Slovenska po autentických miestach kadial ustupovala povstalecká armáda po potlačení SNP v októbri 1944.