V tomto roku sa podľa predbežného plánu Klub vojenskej histórie Golian mal zúčastniť viacerých akcií. Vzhľadom na obmedzenia spojené so situáciou Covid 19, bolo veľa akcií zrušených. Napriek tomu sa realizovala aspoň spolupráca s Múzeom SNP a Oblastným oddelením cestovného ruchu v Banskej Bystrici na projekte komentovaných prehliadok mesta Banská Bystrica v kontexte súvislostí so SNP a komentovanej prehliadky v areály NKP Kalište.

22.07.2021 – 1. komentovaná prehliadka v Banskej Bystrici

12.08.2021 – 2. komentovaná prehliadka v Banskej Bystrici

02.10.2021 – komentovaná prehliadka v areály NKP Kalište