Ukážky historických bojov

Rekonštrukcie historických bojov z obdobia 2. Svetovej vojny sú u väčšiny klubov vojenskej histórie hlavným prostriedkom propagácie vojnovej histórie na území Slovenska. Nie všetky sa však zameriavajú na Slovenskú armádu a Slovenské národné povstanie. Náš klub vďaka svojmu dlhému pôsobeniu disponuje užitočnými skúsenosťami s prípravami a organizovaním historických ukážok zameraných práve na túto kapitolu našich dejín. Disponuje kontaktmi na ostatné KVH fungujúce na vysokej profesionálnej úrovni ako doma, tak aj v zahraničí, s ktorými dokáže uzatvoriť jeden celok potrebný pre priebeh akcie takéhoto charakteru.

V prípade záujmu o takúto podobu prezentovania historických udalostí aj vo vašom regióne či obci, neváhajte sa na nás obrátiť a radi Vás informujeme čo všetko takéto zorganizovanie ukážky zahŕňa. Dôležité ale je, aby vo vašej oblasti, či obci boli reálne zaznamenané historické udalosti spojené s bojovými operáciami, alebo odporúčame preveriť aj záznamy o nasadení vojenskej techniky, či delostrelectva bojujúcich strán v danej oblasti. Radi by sme sa totiž vyhli organizovaniu historických ukážok s fiktívnym dejom, ktorý nemá s danou lokalitou nič historicky spoločné, prípadne ukážkam na miestach kde sú historicky zaznamenané len lokálne prestrelky menej významného charakteru.

Tags: Ukážky historických bojov