Memoriál 2016

Tento ročník sa pochod začínal v obci Baláže, kde súťažné družstvá čakala prvá disciplína, ktorou bolo pozorne vnímať a študovať informácie zverejnené v pamätnej izbe obce Baláže. V pamätnej izbe sa nachádzali informačné tabule s textami, množstvo fotografií s popiskami, ale aj vystavené predmety vo vitrínach. Po desiatich minútach súťažné družstvo dostalo písomný test, ktorom sa nachádzali otázky sú visiace práve s expozíciou tejto pamätnej izby. Následne si losovali lístky na ktorý bolo uvedené číslo domu, ktorý keď podľa súpisného čísla našli, dostali v ňom otázku od domácich obyvateľov na ktorú keď správne odpovedali, dostali… Podobné disciplíny ich ešte cestou čakali napríklad na Kaliští. Tí, ktorí prišli do cieľa ako prvý a mali najlepší počet bodov, sa stal víťazom tohto ročníka.

Každý rok, posledný víkend v mesiaci október patrí obci Moštenica a memoriálu, ktorý sa robí ako spomianka na pochod „hrdinov“ všetkých vojakov ktorý po potlačení povstania ustúpili do hôr a prešli na partizánsky spôsob boja už v radoch rôznych partizánskych brigád, oddielov a skupín. Cieľom memoriálu, je pripomenúť si a „pocítiť“ aspoň trochu váhu a námahu tých, ktorý boli nútený s plnou výstrojov a výzbrojou ustúpiť do hôr a to všetko si niesť sebou až na hrebene kopcov. Únavu a vyčerpanie pociťujem všetci, ktorý sa podvečer vracajú z pochodu späť do obce Moštenica. To najlepšie družstvo, ktoré obstálo najrýchlejšie a zvládlo úspešne všetky disciplíny, čakal vždy krásny putovný pohár, ktorý patrí len víťazom. Víťazi sú ale vlastne asi všetci, ktorí tento deň zvládli a vrátili sa zdraví späť do cieľa. Úprimne to môžeme potvrdiť, že to veru nemali ľahké naši predkovia, ktorí to všetko museli absolvovať s prihliadnuc na to, aká doba bola, ako psychicky to každý zvládal s pocitom, že za tebou postupuje nemacká armáda, ktorá má jediný cieľ – potlačiť povstanie. Tých ktorých sa podarilo zajať, nečakalo nič príjemné. Pre vojakov väčšinou zajatie, no pre iných možno istá smrť…

Post has no taxonomies

Leave Your Comments

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.