Rostov / BA bunker 2018

Prvý krát sa v rámci historických ukážok a vo väčšej miere v Bratislave predstavili kluby vojenskej histórie v spojitosti so Slovenskou armádou na východnom fronte. Doposiaľ sa ukážky na túto tému veľmi na Slovensku neorganizovali, nakoľko toto obdobie si zrejme nechceme historicky, ale našou spoločnosťou prijať ako fakt. Je to škoda, lebo odhliadnuc na politicko-vojenské pozadie našej armády v rokoch 1939-1945 sa predsa jednalo o našich starých otcov a otcov. Ich životy položili za hranicami nášho štátu a my ich „úmyseľne“ zatracujeme, napriek tomu že to nebola ich vojna, ale plnili si len vojenskú povinnosť. Dezercia, či neuposlúchnutie vojenského rozkazu sa vždy trestalo, trestá a trestať bude! A to platilo aj vtedy, pre našich vojakov, ktorí si zrovna v tých ťažkých dňoch plnili len svoju vojenskú-vlasteneckú povinnosť. Nikto sa ich nepýtal a ani nemal dôvod sa ich pýtať či chcú, alebo nechcú ísť na východný front. Prišiel rozkaz Ministerstva národnej obrany a bolo ho treba poslúchnuť a splniť. Toto bola ukážka o nich, česť ich pamiatke…

Ukážka pripomínala útočné boje Slovenskej armády v na prístupoch do ruského mesta Rostov na Done v roku 1942, kde sa naše jednotky prebojovávali cez obrannú líniu betónových bunkrov.

Post has no taxonomies

Leave Your Comments

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.