Ján Kupec

Rodák z Brezna, je jedným z prvých členov klubu od roku 2005 a v súčasnosti zastáva v klube funkciu kontrolóra združenia. V klube prezentuje Červenú armádu