Matúš Piar

Rodák z Ponickej Huty. V klube pôsobí od roku 2015. Zastáva pozíciu radového člena. Reprezentuje slovenskú armádu, povstaleckú armádu a červenú armádu.