Vlasta Gagová

Stála pri zrode klubu vojenskej histórie Golian a od jeho začiatku zastáva v klube funkciu finančného hospodára klubu. V klube prezentuje Červenú armádu / dobové civilné obyvateľstvo